An important message from Aktina Medical regarding the COVID-19 pandemic.
Return to product

Obrazac zahtjeva za elektronički korisnički priručnik

Napomena: potrebni su svi unosi


Korisničko ime i zaporka mogu se pronaći u dokumentaciji proizvoda koju ste primili. Ako vam je potrebna pomoć, pošaljite nam e-poštu na info@aktina.com.


*NAPOMENA: LOT broj proizvoda nalazi se na naljepnici proizvoda Aktina SRS adaptera